LT EN
apie mus
kontaktai
 
atsakingas turizmas  

Darnaus vystymosi kontekste turizmas užima ypatingą vietą. Viena vertus, turizmo sukurto bendrojo vidaus produkto didėjimas daro santykinai mažesnį nei kitų ūkio šakų neigiamą poveikį aplinkai; turizme sukuriamų darbo vietų dėka lėtėja emigracija ir atsiliekančių šalies regionų depopuliacija; kultūrinis turizmas skatina paveldo vertės suvokimą ir saugojimą, o kaimo turizmas – tradicijų tęstinumą ir regionų vystymosi skirtumų mažėjimą (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, 2009).

Kita vertus, turizmas, kaip ir bet kuri kita ūkio šaka, naudoja išteklius, iš kurių dalis yra neatsinaujinantys. Netinkamai planuojama ir vykdoma turizmo veikla gali daryti žalą gamtai ir kultūros paveldui, bloginti gyvenamosios aplinkos kokybę, skatinti tradicinės kultūros nykimą bei didinti socialinį neteisingumą. Pagaliau, turizmas gali ne tik atnešti daug žalos visuomenei ir aplinkai, bet ir susinaikinti pats, sunaikindamas išteklius, kuriais jis remiasi. Todėl visiems dalyvaujantiems turizmo veikloje tenka didžiulė atsakomybė už savo veiksmus ir jų daromą poveikį.

Keiptauno deklaracijoje (2002) pabrėžiama, kad atsakingas turizmas kuria geresnes vietoves žmonėms gyventi ir žmonėms jose lankytis. Atsakingas turizmas (angl. responsible tourism) pasižymi šiomis savybėmis:  

 • mažina neigiamą ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį;
 • sukuria didesnę ekonominę naudą vietiniams žmonėms ir skatina vietos bendruomenių gerovę, gerina darbo sąlygas ir prieinamumą prie turizmo industrijos;
 • įtraukia vietinius žmones į sprendimų, darančių poveikį jų gyvenimui ir gyvenimo galimybėms, priėmimą;
 • teigiamai prisideda prie gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo bei pasaulio įvairovės palaikymo;
 • suteikia malonesnių patirčių turistams per prasmingesnius ryšius su vietos gyventojais ir per geresnį vietovės kultūrinių, socialinių bei aplinkosauginių reikalų supratimą;
 • suteikia priėjimą žmonėms su fizine negalia;
 • yra kultūriškai jautrus, sužadina abipusę turistų ir šeimininkų pagarbą bei ugdo vietinių gyventojų pasididžiavimą ir pasitikėjimą.

  Norite daugiau sužinoti apie atsakingą turizmą ir jo principų taikymą praktikoje? VšĮ "KULTUR" - jūsų paslaugoms. Visų pirma, siūlome susipažinti su Darnaus ir atsakingo turizmo gairėmis, kurias parengėme įgyvendindami Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą "Profesinės kompetencijos didinimas darnaus turizmo traukos centrų ir paslaugų plėtrai". Projekto, kurį finansavo Europos Komisija, metu VšĮ "KULTUR" vadovas Martynas Užpelkis stažavosi Tarptautiniame atsakingojo turizmo centre prie Leeds Metropolitan universiteto.

  Jei tikite, kad ir jūs galite prisidėti prie darnesnio turizmo, maloniai kviečiame bendradarbiauti.

   817.95 KB Darnaus ir atsakingo turizmo gairės, 2010

   98.85 KB Keiptauno deklaracija (neoficialus vertimas į lietuvių kalbą), 2002