LT EN
apie mus
kontaktai
 
naujienos  2009.06.02

KULTUR dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte

VšĮ "KULTUR" dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte „Profesinės kompetencijos didinimas darnaus turizmo traukos centrų ir paslaugų plėtrai". Projekto metu įmonės darbuotojas stažuosis dviejose turizmo tyrimų ir konsultacijų organizacijose Londone ir Leeds mieste (Anglija).

Leonardo da Vinci paprogramė yra ES Mokymosi visą gyvenimą programos dalis. Programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.   Švietimo mainų paramos fondo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimu projektui skirta 37.796 EUR dotacija (projekto Nr. LLp-LdV-PLM-2009-LT-0236). Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Projekto tikslas - darnios turizmo plėtros geriausios praktikos perėmimas iš ES, sukuriant gaires Lietuvos organizacijoms atsakingoms už turizmo plėtrą.

Projekto uždaviniai:

  • tobulinti darnaus turizmo planavimo bei įvaizdžio formavimo įgūdžius;
  • gilinti žinias saugomų teritorijų ir kultūros paveldo objektų panaudojimo turizmui srityse, įtraukiant vietos bendruomenes pridėtinei vertei sukurti bei socialiniam atsakingumui didinti;
  • susipažinti su geriausia paveldo turizmo praktika ES, racionaliai naudojant išteklius;
  • skatinti visų susijusių suinteresuotų grupių informuotumą ir dalyvavimą bei lyderystę, siekiant užtikrinti platų dalyvavimą ir konsensusą;
  • parengti darnios turizmo plėtros gaires.

Projekto pagrindinis partneris ir dotacijos gavėjas - VšĮ „Baltijos turizmo institutas".

Projekto partneriai - siunčiančiosios organizacijos: VšĮ „Baltijos turizmo institutas"; VšĮ „KULTUR", Utenos turizmo informacijos centras, Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija, Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija, VšĮ "Utenos menų inkubatorius", VšĮ "Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras", Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Vilniaus prekybos, pramonės, amatų rūmų Ukmergės filialas; Ukmergės kraštotyros muziejus.

Projekto partneriai - priimančiosios organizacijos: North Glasgow College, Moffat Centre for Travel and Tourism Business Development, International Centre for Responsible Tourism (Leeds Metropolitan University), Locum Destination Consulting Ltd.

Projekto vykdymo laikas: 2009/07/01 – 2010/05/31[Archyvas]